Aplicatie E-COM : Selectare pentru obtinere Proforma (Oferta)

1.Soc. Comerc. Monouser 2.CT2016 Aplicatie de Contabilitate:i Contabilitate generala,Evidenta furnizori,Facturare, Evidenta clienti,Jurnale de TVA ,Gestiune facturi si chitante .TVA la incasare si procente multiple de TVA 900  
1.Soc. Comerc. Monouser 3.STOC Aplicatie Stocuri in preturi medii sau in pret efectiv de aprovizionare: Aproviz.,Consumuri, Vanzari,Fise mag.,Balante,listare documente primare,Note contabile 675  
1.Soc. Comerc. Monouser 4.STOC-M Program de Gestiune pentru unitati de vanzare cu amanuntul : NIR,Vanzari, Balante,Fise, in preturi de aprovizionare si in preturi cu amanuntul,listare documente primare,Note Contabile 675  
1.Soc. Comerc. Monouser 5.SALAR Program SALARII:State salarii(avans,lichidare),Fluturasi, Note Contabile; Calcul CO si CM,State Co si CM; Raportari: CAS, Somaj, Sanatate,FMUASS 900  
1.Soc. Comerc. Monouser 6.MFIX Program pentru evidenta Mijloacelor Fixe :Registru Mijl. fixe, Calcul amortizarii lunare, fise, etc 675  
1.Soc. Comerc. Monouser 7.OBI Program de Evidenta a Obiectelor de Inventar :Evid. Obiecte de inventar pe gestiuni, persoane, transferuri, casari etc 675  
1.Soc. Comerc. Monouser 8.CASA Program de intocmire a registrului de Casa si urmarire activitate caserie 450  
1.Soc. Comerc. Retea 9.SIGMA Pachet de progame integrat : Facturare, Desfacere, Clienti, Aprovizionare, Furnizori , Stocuri, Banci, Caserii, Tablou de bord, Pretul se multiplica cu nr. de statii+1 (serverul) 3150  
2.Unit. Bugetare Monouser 1. SALBUG SALBUG Salarii unitati publice: State,Fluturasi,Centr.Contabil, Raportari CAS+Somaj,Sanatate,FNUASS,calcul si state CO si CM .Carti Credit etc. 900  
2.Unit. Bugetare Monouser 2. CONTB Program Contabilitate bugetara in partida dubla (Fise cont,Balante,Note Contabile, Registru de casa, Jurnale etc) Functioneaza independent sau integrat in pachetul GEMA 900  
2.Unit. Bugetare Monouser 3. EXEB Program pt. Executie Cont Bugetar pe capitole, subcapitole, articole, alineate lunar si cumulat pe an. Functioneaza independent sau integrat cu Modulul Contabilitate 900  
2.Unit. Bugetare Monouser 4. CASA CASA program pentru gestiunea Caseriei. Functioneaza separat sau inetgat in Pachetul GEMA 450  
2.Unit. Bugetare Monouser 5. MFIX MFIX program pentru Evidenta si calculul amortizarii lunare Functioneaza independent sau integrat in pachetul GEMA 900  
2.Unit. Bugetare Monouser 6. ALOP ALOP Program pentru evidenta ALocarilor Ordonantarilor si Platilor Bugetare (Anexele:1,2,3 +Anea2+Anexa3 Salarii). Evidentiaza executia bugetara lunara si cumulat pe an 1350  
2.Unit. Bugetare Monouser 7. OBI OBI program pentru Evidenta Obiectelor de inventar Cantitativ-Valoric pe locatii si persoane Functioneaza independent sau integrat cu MFIX in pachetul GEMA 900  
2.Unit. Bugetare Monouser 9. STOCA Program de gestiune a cantinelor si a stocurilor Alimentre si nealimentare (Fise de Alimente, Balante. Fise de Magazie ,Documente primare etc) 1350  
2.Unit. Bugetare Retea 8. GEST GEST program pentru gestiunea articolelor de stoc ,Nir_uri, Bon Consum,Bon transfer,Balante, Note contabile etc Functioneaza independent sau integrat cu contabilitatea in pachetul GEMA 900  
2.Unit. Bugetare Retea a. GEMA GEMA: program integat (ERP) pentru Contabilitate,Executie bugetara, ALOP, Gestiune,Obiecte de inventar, Mijloace fixe,Caserie. Atasat program salarii 4410  
3.Altele Monouser 1. ALIP Calcul consumuri, evidenta retetare, gestiune stocuri in alimentatie publica 1800  
Grupa
Tip Aplic.
Cod Aplicatie
Aplicatie
Pret LEI (fara TVA)
Numar
licente

Trecerea de la un camp la altul se face cu tasta TAB

Copyright 2013 S.I.E.B. SOFTWARE - Tel.: 0722.205.227