PACHETUL   DE   PROGRAME  ADMIN V4

 

                                                            Click pentru a descarca versiunea pdf a documentului                                                               

 

                        PROGRAM: CONTABILITATEA  BUGETARA

 

                                    MODUL: CONTABILITATE dubla PARTIDA

 

Se adreseaza institutiilor publice, unitatilor de invatamant ca centre de executie bugetara,instit. bugetare,asociatiilor nonprofit

Rezolva in principal urmatoarele probleme probleme :

            - Contabilitatea in dubla partida (Balante,Fise de cont,Registre,Note Contabile  etc.)

            - Evidenta operativa a Furnizorilor,Creditorilor,Debitorilor,Clientilor etc.(Fise individuale,Balante)

            - Urmarirea Executiei contului bugetar (Prevederi an,Prevederi trimestriale Cumulate,Cheltuieli,Plati,Finantari)

                             pe articole si aliniate si cu obtinerea fiselor bugetare (optional)

Gestioneaza o baza de date ce contine:

            - Plan de conturi

            - Nomenclator Pozitii Bugetare (Articole, Alineate)

            - Nomenclator furnizaori,Debitori,Clienti,Creditori

            - Documente (Primare si Note contabile)

Functiuni:

·                     Preluarea datelor de pornire din ultima balanta contabila-la implementarea aplicatiei:

             - conturi,

             - solduri initiale an

             - rulaje debitoare si creditoare cumulate

            -  Soldurile de pornire a furnizorilor,debitorilor, creditorilor etc.

·                     Incarcarea lunara a documentelor primare sau a notelor contabile solicitand:

            -  Numar , Explicatie, Data si Suma document ;

            -  Formula contabila aferenta documentului respectiv (formula simpla sau compusa)

            -  Capitol,Subcapitol,Titlu ,Articolele si Alineatele cu sumele aferente (optional) ;

           Pot fi incarcate simultan documente din mai multe luni, avand posibilitatea trecerii dintr-o luna in alta

                 Nota:

              Atasarea,acolo unde e cazul, a pozitiei bugetarei (Articol, Aliniat, Capitol,Subcapitol)

                 face posibila obtinerea Executiei contului bugetar lunar si cumulat pe an daca se implementeaza modulul Executie bugetara.

              In acest fel un document poate avea la aceiasi  formula contabila  mai multe pozitii de buget cu sumele aferente

              La fiecare document poate fi atasat (optional) un furnizor/client/debitor/creditor din nomenclatorul de persoane

                  pentru a urmarii soldul si fisa  fara a deschide analitice pe contul contabil (vor fi editate la cerere fise operative si balante )

              Programul va afisa lista cu Furnizorii/Clientii/Debitorii  sau Creditorii  (in functe de contul Contabil folosit ) iar operatorul va indica

               in fisa carei persoane sa introduca documentul (posibil in niciuna) Oricum documentul se va regasi in fisele conturilor contabile. 

·                     Liste contabile:

             - Fisele de cont pe diverse perioade

            -  Balante contabile (Sintetice si analitice cu 4 sau 5 egalitati)

            -  Note contabile zilnice sau pe diverse perioade

            -  Registrul Jurnal al documentelor (lunar,anual,pe o perioada indicata)

            -  Registrul de casa

·                     Liste operative:

            -  Fisa unui Furnizor/client/debitor/creditor

            -  Balanta lunara si cumulata a Furnizorilor/clientilor/debitorilor/creditorilor (solduri si rulaje)

·                     Listare documente primare: 

            Listarea  se face documet cu document- indicat de operator

                - Note contabile individuale (introduse de operator sau generate de program)

                - Dispozitii de plata caserie

              - Dispozitii de incasare caserie

·                     Liste din arhiva:

            - Fisele de cont pe orice perioada anterioara lunii curente

            - Balante contabile (orice perioada anterioara)

·                     Interogarea unui cont

·                     Inchideri de conturui   

                - Generare automata a notelor contabile pentru inchidere conturi Grupa 6 si Grupa 7

                  Inchiderea se face cu contul precizat de beneficiar la generare (posibil de modificat ulterior)

 

Nota:

Programul permite prelucrarea simultana a mai multor luni, la activare solicitandu-se luna in care se va lucra

In acest fel se poate incepe prelucrarea unei luni fara sa se fi inchis luna anterioara (cum se face de regula manual)

Simultan pot fi tinute maxim 24 luni deschise, fara ca utilizatorul sa “simta” acest lucru;

 

                                    MODUL: EXECUTIE BUGETARA (optional)

FUNCTIUNI

 

·                     Preluarea executiei bugetare de pornire  (Plati si Cheltuieli pe articole si aliniate)

              - Se vor prelua cumulat an o singura data la implementarea  pentru cei ce introduc in exploatare progranul

                mai tarziu, in cursul anului

·                     Preluarea AUTOMATA  a documentelor primare si a notelor contabile (din baza de date contabila ) ce au

·                     completate pe ele articole si aliniate ale contului de executie (de la inceputul anului la luna curenta) 

·                     Incarcarea prevederilor anuale  - la primirea bugetului si cand  apar  rectificari bugetare

 

·                     Incarcarea prevederilor trimestriale cumulate  - trimestrial si cand  apar o rectificarl bugetare

 

·                     Editarea executiei bugetare cumulate pe an - Dupa preluarea documentelor si de cate ori se

             doreste o verificare a situatiei bugetului propriu

            Se listeaza PE SURSE DE FINANTARE , cumulata an, in lei sau mii lei,

                 pe titluri,articole si alineate   grupate pe capitole/ subcapitole si pe total unitate 

 

·                     Editarea Fiselor bugetara  Fisa documentelor primare dintr-o perioada grupate pe titluri, articole si alineate

             (unde e cazul pe capitolelor si a subcapitole)

 

·                     Utilitare:

            - Inchideri de luna

            - Salvari

            - Restaurari

            - Arhivari

            - Intretinere Baza de date;

 

 

Restrictii si reguli

- O luna contabila inchisa se poate listata dar nu se modifica decat daca se restaureaza din arhiva

- Programul respecta toate normele legale privind prelucrarea pe calculator a datelor contabile;

- Documente identice sunt semnalate. Documentele sint identice daca au aceiasi data, si aceiasi explicatie

  caractere din denumirea documentului identice.

Optiuni

Programul se implementeaza in regin Monopost dar se poate la cerere implementa si varianta  Multipost in retea .I acest caz

o parte din prelucrari (Utilitare) vor fi preluate de administratorul de retea sau alta persoana abilitata. Pentru varianta retea

sunt necesare unele cunsultari cu inginerii de sistem SIEB

Livrarea

Se include in kitul de livrare:

            - Programul in format executabil si Baza de date pregatita de exploatare

            - Varianta de test a Programului cu o  baza de date pentru instruire

            - Documentatia in format DOC pe suport magnetic

            - Licenta de utilizare

            - Certificat de garantie pt. 24 luni

        - 2 ore de intructaj din partea SIEB cu varianta de test

            - Optional instructaj la sediul utilizatorului pe baza de comanda

 

RESURSE HARD-SOFT Minimale

         - PC PENTIUM 3 cu sistem operare Windows

        -  spatiu disc minim 4 Mo;

         - Imprimanta inkjet sau laser A4;

 

Referinte

Programul de Contabilitate este utilizat in:

    - Agentii guvernamentale nationale si teritoriale,

    - Centre de executie Bugetara din Invatamant

    - Administratii financiare

    - Directii din Primarii

    - ONG-uri

    - alte institutii publice cu finantare bugetara sau mixta

 

Intretinere

Timp de minim 3 ani SIEB actualizeaza programul  la modificari legislative si daca e

cazul realizeaza o moua versiune (caz in care asigura preluarea bazelor de date din versiunea anterioara) 

Fiecarui beneficiar al programului i se aloca prin licenta un USER si o PAROLA cu ajtorul careia va putea sa descarce  ultima varianta de program de pe site-ul www.sieb.ro

pagina "Asistenta Beneficiari"

Orice problema ridicata de beneficiari legata de exploatarea programului este rezolvata (daca e de competenta SIEB) in maxim 24 ore si pusa pe SITE-ul www.sieb.ro  fiind imediat disponibila tuturor utilizatorilor.

Pret  - vezi pagina Tarife: Unitati Bugetare